• +45 6061 0077

OneNote Klassenotesbog kursus

OneNote Klassenotesbog kursus

Effektive noter i undervisningen.

Med OneNote Klassenotesbog som redskab er det let og overskueligt for undervisere at planlægge et fag, et forløb, en klasse eller et skoleår - helt ned på den enkelte lektion.
Og fordi OneNote kan håndtere alle slags filtyper, og dermed skabe sammenhæng i materialet, gør det programmet nærmest perfekt til at arbejde med læringsstile.
Med Klassenotesbog er OneNote nu blevet et endnu bedre værktøj for lærere og undervisere, til at organisere og strukturere arbejdet i klassen. I Klassenotesbogen kan læreren oprette notesbøger for hver klasse eller hold, og får samtidig muligheden for at differentiere rettighederne mellem elev og lærer i hver klassenotesbog.

ONENOTE KLASSENOTESBOG KURSUS - HVORDAN OG TIL HVAD?

OneNote Klassenotesbog er en fælles notesbog for hele klassen. Notesbogen består af fire dele:
- Et Indholdsbibliotek, hvor læreren har redigeringsret, mens eleverne har læserettigheder og kan downloade materialer.
- Et lærerområde, hvor det kun er læreren der har adgang.
- Et Samarbejdsområde, hvor alle elever og læreren kan redigere. Dette fungerer godt i forhold til gruppeopgaver, hvor samtlige gruppemedlemmer kan bidrage.
- Et Elevområde, som er elevens ”private” område. De kan redigere i dette område, men andre elever kan ikke se dette område. Dog har læreren fuld adgang.

Det gør dermed OneNote Klassenotesbog til et effektiv værktøj som en del af planlægnings-, udførelses- og evalueringsfaserne i undervisningen.

ONENOTE KLASSENOTESBOG KURSUS - INDHOLD

Der vil blive arbejdet med værktøjer, funktioner og indstillinger i OneNote, samt en nøje instruktion i at oprette en OneNote Klassenotesbog og gennemgå de enkelte dele i Klassenotesbogen. Kurset vil også konkret fokusere på samarbejde i OneNote og didaktiske overvejelser i brugen af OneNote Klassenotesbog.
Det kunne f.eks. se sådan ud:

HVAD ER ONENOTE
Kort gennemgang af hvad OneNote egentlig er.

HVAD KAN ONENOTE
Gennemgang af brugergrænsefladen
Organisering af notesbøger
Hierarki – notesbog, sektioner, sider, undersider

TILFØJ INDHOLD I ONENOTE
Opret indhold direkte i OneNote
Vedhæft filer
Print til OneNote fra Office programmerne
Link til filer og dokumenter

SØG I ONENOTE
Mærker/tags
Forfattere
Indhold
Ændringer i notesbogen

OPRET EN ONENOTE KLASSENOTESBOG
Opret Klassenotesbog og tilføj elever og evt. andre lærere
Opbyg et overskueligt Indholdsbibliotek
Tilføj og overfør indhold til Indholdsbiblioteket
Opsæt et effektivt og brugbart Samarbejdsområde til klassen
Opsætning af skabelon til brug i Elevområdet
Tips & Tricks

ONENOTE I UNDERVISNINGEN - DIDAKTISKE OVERVEJELSER
OneNote på tavlen og i skyen
OneNote Class Notebook som klassens læringsplatform
En notesbog til hvert år, klasse, fag eller elev?